Nghe giảng chúa nhật IV Phục Sinh 2010

 

Chúa nhật Chúa Chiên Lành

Nghe giảng Chúa nhật IV Phục Sinh
25.04.2010

 

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 10,27-30)

Khi ấy Đức Giêsu nói với dân Do Thái :

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.

Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một.”

 

 

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Đaminh Trần Bình Tiên

/c_ps04_tien

Lễ 5giờ : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

/c_ps04_hoa

Lễ 6g15 : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

/c_ps04_chinhz

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/c_ps04_hieu

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

/c_ps04_hwng
 
 
 
 
 
.
.
.
.