Nghe giảng Chúa nhật II Phục Sinh 2009-2012

 

Nghe giảng Chúa Nhật II Phục Sinh
11.04.2010

 (Năm C)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 20,19-31)
(Ba năm A, B, c đều đọc chung một bài tin mừng)

Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.

Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông : “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tôma đáp : “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.”

 

Năm 2012

Lễ 17g30 chiều thứ Bảy : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

/b_PS02_hoa 

Lễ 05g00 : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

/b_PS02_chinh

Lễ 07g30 : Lm Biển Đức Vương Thuật

/b_PS02_thuat

Lễ 16g00 : Lm Gioan B. Trần Anh Long (lễ cưới)

/b_PS02_long

Lễ 17g30 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/b_PS02_bac

Lễ 19g00 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/b_ps02_hieu

Năm 2011

Lễ 05 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/a_ps02_hieu

Lễ 06g15 : Lm Đaminh Trần Bình Tiên

/a_ps02_tien

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

/a_ps02_quang

Lễ 19 giờ : Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

/a_ps02_hung

Năm 2010

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Đaminh Trần Bình Tiên

/c_ps02_tien

Lễ 6g15 : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

/c_ps02_vien

Lễ 17g30 : Lm Giuse Đỗ Trung Thành

/c_ps02_thanh

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/c_ps02_van

Năm 2009 (Năm B)

Lễ 17g30 : Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh OP

/Ps2b_thinhb

Lễ 19g : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/Ps2b_trunghieub

 

Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em.” Rồi Người bảo ông Tôma : “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Ông Tôma thưa Người : “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !” Đức Giêsu bảo : “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !”

Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.