Nghe giảng tĩnh tâm giới trẻ

 

Giáo xứ Đaminh Ba Chuông
Tĩnh Tâm Giới Trẻ Mùa Chay 2010

 

Giới Trẻ Sống Năm Thánh Giáo Hội Việt Nam

 

Với chủ đề chung về Năm thánh Giáo hội Việt Nam và trong bầu khí Mùa Chay, cha chánh xứ Phanxicô X. Đào Trung Hiệu đã chọn ba bài tin mừng để suy niệm trong ba ngày tĩnh tâm dành cho giới trẻ :

– Nước trời như hạt cải và men.

– Người nữ ngoại tình bị ném đá. 

– Con Người sẽ phải được giương cao, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

Ban biên tập chúng tôi đã cố gắng cập nhật mỗi ngày các tư liệu được dùng trong các buổi chia sẻ : slides, các clip phim và hình ảnh ba ngày tĩnh tâm giới trẻ. Để cộng đoàn có thể theo dõi trực tiếp, ngoài các bài giảng, chúng tôi cũng xin đặt các đường link đến phần tư liệu này.

Xin Chúa chúc lành cho mọi người

 

Ba bài giảng tĩnh tâm giới trẻ

 

Ngày thứ I : Giáo hội mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ

 

Ngày thứ II : Năm Thánh hòa giải

 

Ngày thứ III : Mầu nhiệm Thập Giá

 

Các đường link đến tư liệu đã đăng

 

Buổi 1 : Slides : Lược sử Giáo hội Việt Nam

 

Buổi 2 : Clip : Chuyện Người Đàn Bà 2000 Năm Trước

 

Buổi 3 : Clip : Chứng nhân đức tin, Đại hội giới trẻ tại Denver và Sydney

 

Clip : Hình ảnh Giới Trẻ giáo xứ Đaminh Suy tôn Thánh Giá