Slides : Nhìn qua khung cửa sổ

 

Slides : Nhìn qua khung cửa sổ

Xem slides xin click tại đây

 

Trước khi phê bình, có lẽ nên kiểm tra trước phẩm chất của cái nhìn của ta.

Khi đó, chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng sự tinh trong của trái tim người khác.

Con mắt là cửa sổ tâm hồn, ta hãy lau sạch cửa sổ của mình bạn nhé !