Nghe giảng Mùng 2 và 3 tết (15-16.02)

 

Nghe giảng Mùng 2 và 3 tết (15-16.02)

 

Ngày mùng 2 và 3 tết là ngày cầu cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ còn sống hoặc đã qua đời và xin Chúa thánh hóa công việc làm ăn trong năm mới.

Rất tiếc vì lý do kỹ thuật nên chỉ có bài giảng của cha Giuse Phạm Quốc Văn. Nhưng vì nhu cầu của các bệnh nhân không thể đến nhà thờ, xin được đưa lên mạng.

Ngày Mùng hai : Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 15,1-6)

Đức Giêsu trả lời : “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa ? Quả thế, Thiên Chúa dạy : Ngươi hãy thờ cha kính mẹ ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. Còn các ông, các ông lại bảo : “Ai nói với cha với mẹ rằng : những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa”. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa.

 

/tet2010_van2

 

Ngày Mùng ba : Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 25,14-30)

“Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi (…) Ông chủ nói với người ấy : “Khá lắm ! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !”

 

/tet2010_van3