Nghe giảng chúa nhật 04 C (2010)

 

Nghe giảng Chúa nhật 04 C
02.02.2010

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 4,21-30)

 

Đức Giêsu nói với họ : “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.

Họ bảo nhau : “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao ?” Người nói với họ : “Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ : Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình ! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào !” Người nói tiếp : “Tôi bảo thật các ông : không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.

“Thật vậy, tôi nói cho các ông hay : vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en ; thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.”

Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.

Ipad xin bấm trên danh tính

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu
Ngày Sinh viên Nhịp bước Đaminh 4 tuổi

/c_tn04_hieuj

Lễ 6g15: Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

/c_tn04_vien

Lễ 7g30 : Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

/c_tn04_thinh

Lễ 17g30 : Lm Giuse Hoàng Huy Cường

/c_tn04_cuong