Dù sao đi nữa …

Dù sao đi nữa …

Xem slides xin click tại đây

 

Đây là những hàng chữ trên tường một Nhà Tình Thương của Mẹ Têrêsa, tại Shishu Bhavan, Calcutta.

Người khác có thể rất vô lý, ích kỷ và xem tự coi họ là nhất.
Dù sao đi nữa, hãy cứ yêu họ.

Nếu bạn tích cực thực hiện việc tốt, có thể tố cáo là vụ lợi và mưu đồ cá nhân.
Dù sao đi nữa, hãy cứ làm việc tốt.

Nếu bạn thành công, sẽ có nhiều người giả vờ kết bạn và nhiều kẻ ghét bạn.
Dù sao đi nữa, hãy cứ thành công.

Những gì bạn xây dựng trong nhiều năm ròng rã
có thể trong một đêm tan tành như mây khói.
Dù sao đi nữa, hãy cứ dựng xây.

Trung thực và thẳng thắn có thể bạn sẽ bị tổn thương hoặc bị lợi dụng.
Dù sao đi nữa, hãy cứ trung thực và thẳng thắn.

Những điều tốt bạn làm hôm nay có thể sẽ bị quên lãng trong ngày mai.
Dù sao đi nữa, hãy cứ thực thi.

Khi bạn sống thanh thản và hạnh phúc, họ có thể ghen ghét bạn…
Dù sao, bạn hãy cứ sống hạnh phúc.

Nhiều người được bạn giúp đỡ có thể sẽ phản bội họ trong tương lai.
Dù sao đi nữa, hãy cứ giúp họ.

Bạn trao tặng thế giới này điều tốt đẹp nhất bạn có
nhưng bạn có thể sẽ nhận một cú đấm.
Dù sao đi nữa, hãy ban tặng điều đẹp nhất bạn có.