Để gia đình hạnh phúc hơn…

Cẩn thận trong lời nói

Để gia đình hạnh phúc hơn…

Xem slides xin click tại đây

Đâu là khuyết điểm chung nhất của các gia đình ?

Tiến sĩ James Bossard, sau 40 năm nghiên cứu đã khẳng định :
“Khuyết điểm hay gặp nhất trong đời sống gia đình
chính là ngôn ngữ mà cha mẹ nói trước mặt con cái mình”.

Sau khi nghiên cứu các cuộc đối thoại trong bữa ăn gia đình,
Ông khám phá ra người ta mất quá nhiều thời giờ
cho việc phê bình người vắng mặt.

“Hiếm khi họ nói tốt về người khác.”
“Họ than phiền về bè bạn, hàng xóm và mọi lãnh vực cuộc sống,
về chuyện họ nghe được khi sắp hàng ở siêu thị
và về sự vụng về của ông chủ…”

“Bầu khi tiêu cực này ảnh hưởng rất lớn nơi trẻ em,
khiến chúng thiếu cởi mở, ít sống hòa đồng.
Đôi lúc họ còn mâu thuẫn và to tiếng.
Khiến bữa ăn trở nên nặng nề … và trẻ em dễ bị rối loạn”

Tiến sĩ Bossard nói : “Đã từ lâu, Vị Thày vĩ đại
nhắc ta phải cẩn thận trong lời nói :
Đó là Lời thầy Giêsu trong Matthêu 15:11.
“Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra”

Ngài cũng nói : “Lòng đầy thì miệng xuất ra” (Mt 12:34).
Kẻ hời hợt, ích kỷ, ngôn từ của họ cũng sẽ như thế.
Nhưng người có niềm tin phải nói khác,
phải biết nói lời của Thánh Thần.

Như vậy vấn đề chính không phải là giọng nói mà là tâm hồn.
Lời phản ảnh điều có trong tâm hồn.

Chúa Giêsu xác định lời ta nói phản ảnh điều chất chứa trong lòng.
“Người tốt thì rút cái tốt từ kho tàng tốt của mình ;
kẻ xấu thì rút cái xấu từ kho tàng xấu của họ”(Mt 12:35).

Muốn cho lời bạn luôn đúng đắn
Trước tiên phải thay đổi chính tâm hồn bạn.

Xin Chúa biến đổi trái tim chúng ta !

Nếu bạn muốn thay đổi tâm hồn, hãy bắt đầu bằng lời nguyện,
“Lạy Chúa, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.” (Tv. 51:12)

Hãy dành thời giờ đến với Ngài,
nguồn suối mọi điều thiện hảo và ngay chính,

bạn sẽ được Thần Khí ngài hướng dẫn lời bạn nói,
Hãy nói lời có ảnh hưởng tốt đẹp
cho những người bạn thân thiết và yêu quý.