Cuộc sống đơn giản

Cuộc sống đơn giản

Xem slides xin click tại đây

Một thương gia Mỹ đến một làng nhỏ ở Mehicô,
gặp một người đang câu cá.

Ông hỏi : Mỗi ngày bác câu bao lâu ?
Người kia đáp : “Khoảng bốn tiếng.”

Người Mỹ hỏi : Sao không câu thêm để bắt được nhiều cá ?
Người đánh cá : Thế là quá đủ cho gia đình tôi rồi.

Người Mỹ hỏi tiếp : “Vậy bác làm gì với thời gian còn lại ?”

Người kia đáp : “Thì nghỉ ngơi, vui với con cái.
Rồi vào làng tìm bạn, uống một chút và ca hát với nhau”

Người Mỹ nói : Tiếc quá ! Là tiến sĩ kinh tế đại học Harvard.
Tôi khuyên bác nên gắng câu thêm …

“Nhưng vất vả thêm để làm gì ?”

“Phải nhìn đến tương lai, bác sẽ sắm thuyền lớn hơn”
Rồi sẽ mua thêm hai ba thuyền khác nữa
Và bác sẽ có cả đoàn tàu !
… Chẳng bao lâu bác thành một thương gia
Tôi sẽ giúp bác mở xưởng đóng cá hộp
Bác sẽ điều hành toàn bộ từ sản xuất đến khâu phân phối.

“Bác sẽ rời ngôi làng này để đến thủ đô Mêhicô, Los Angeles, và New York
Ở đó công ty của bác sẽ ngày càng phát triển.”

Người đánh cá hỏi : “Thưa ông, tôi sẽ phải mất bao lâu ?”

“Chỉ cần 15 đến 20 năm.”

– Rồi sau đó thì sao ?

Người Mỹ cười và nói : “Từ đây đời bác thật tuyệt.
Mọi người sẽ biết công ty của bác và bác sẽ rất giàu.
Và bác trở thành tỷ phú !”

– Nhưng thưa ông, tỷ phú rồi tôi sẽ làm gì ?

Người Mỹ trả lời : “Khi đó bác sẽ nghỉ hưu tại một làng nhỏ,
mỗi ngày đi câu, vui với con cháu.
Chiều đến vào làng uống một chút và hát ca với bạn bè.”

Tôi chẳng đang sống như tỷ phú rồi sao !

Hạnh phúc đời ta không hệ tại có nhiều của cải.
Hạnh phúc chính là hiểu giá trị những gì bạn có,
Hạnh phúc không thể mua bằng tiền.

Của cải không bao giờ đem lại cho ta sự thỏa mãn.
Nếu vất vả để được thanh nhàn
sao không hưởng thanh nhàn từ hôm nay.

“Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt” (Trịnh Công Sơn)