Sống Trong Niềm Vui

Nhạc : Lm Nguyễn Duy

Sống Trong Niềm Vui

Xem slides xin click tại đây

 

1. Một đời lần trong đêm tối,
tình yêu con nay như hao mòn.
Một đời tìm trong thao thức,
lòng con ngập tràn bao nỗi buồn.

Chúa ơi, xin thương giữ gìn con,
về đây xin dâng cả tâm hồn.
Tin rằng Ngài là Thiên Chúa,
bên Ngài hạnh phúc suốt đời.

ĐK. Lạy Chúa, lạy Chúa con,
chính con trông cậy ở Ngài.
Lạy Chúa, lạy Chúa con,
hãy đưa con về sống trong niềm vui.

 

2. Gọi thầm rằng con hãy nhớ,
tình yêu sẽ biến đổi phận người.
Phận người từ trong tiếng khóc,
một mai tình Ngài cho tiếng cười.

Chúa ơi, con nay xin gởi trao,
đời con những đắng cay khổ sầu.
Nơi Ngài hồn con nương náu,
nỗi vui từ nay thắm mầu.

3. Được Ngài, được nguồn chân lý, sự sống ánh sáng cho cuộc đời.
Vì Ngài là niềm vinh phúc, là chén diệu huyền con lãnh nhận.
Chúa ơi, chính Chúa gia nghiệp con, từ đây con đâu ước mơ gì.
Tiếng ca hòa lên chan chứa, Tim hồng đẹp qua bốn mùa.

4. Một ngày đời con có Chúa,
mùa xuân mãi mãi không phai tàn.
Một ngày vọng trông lên Chúa,
cùng đích trọn đời con ước mong.

Chúa ơi xin đỡ nâng hồn con,
dìu con những bước chân hy vọng.
Bên Ngài hồn con vui sống,
Ân tình giờ đã thắm hồng.