Thích một người…

Thích một người…

Xem slides xin click tại đây

Bạn có thích một người nào đó chưa ?

Thích một người…
là nghĩ về người đó cuối cùng trước khi ngủ
và nghĩ về người đó đầu tiên khi thức dậy.

Thích một người…
là ngồi vào bất kỳ chiếc bàn nào
cũng muốn hí hoáy viết tên người đó lên mặt bàn.

Thích một người…
là lúc nào trong đầu cũng đầy ắp chuyện người ấy.
Khi có gì đó liên quan là ngay lập tức : “A, cái này hắn cũng có !”

Thích một người…
là khi người đó có những điểm không thể mê được,
mình vẫn tìm ra những lý do chính đáng để thông cảm.

Thích một người
là mong chờ điện thoại của người ấy.
Dù khi cầm ống nghe không có gì để nói.
Mỏi tay ơi là mỏi vẫn không bỏ xuống.

Thích một người …
là khi đã chuẩn bị rất kỹ những gì phải nói,
nhưng đến lúc gặp thì quên hết,
Và sau khi gặp, không thể nào nhớ mình đã nói gì.

Thích một người …
là sẵn sàng đi cùng người đó
đến những nơi người ấy thích
dù mình rất ghét.

Thích một người…
là sẵn sàng đợi người ấy dù không có lý do để đợi.
Dù không muốn đợi vẫn không bỏ đi.

Thích một người…
là khi người đó lơ là, mình vẫn có thể bỏ qua.
Giận thì giận, nhưng thương lại được ngay.

Thích một người..
là đi bên cạnh người đó, dù im lặng không nói gì,
mà vẫn như đã nói hết những gì phải nói

Có một người để thích cũng thích phải không bạn ?