Mỗi buổi mai …

 

Mỗi buổi mai …

Xem slides xin click tại đây

Mỗi buổi mai…
Cuộc sống khởi sự, rất sinh động
và liên tục không ngừng
có gì mới được sinh ra,
được tăng triển sáng tạo,
được chuyển hóa biến đổi,
và được nhân lên gấp bội.

Mỗi buổi mai …
sự sống nở hoa, vươn cánh tay dài rộng…
đến tận trời cao…
những gì tàn héo được tái tạo.

Mỗi buổi mai …
sự sống tự biểu lộ, tự trang điểm
và tìm mọi cách trao tặng, hiến dâng

Và muốn tự diễn tả bằng ngàn cách,
ngàn dạng thức … đa dạng phong phú
bất ngờ đến ngạc nhiên,

Và cứ như thế…
phép lạ vô tận tiếp tục tái diễn
vào mỗi buổi mai

Chúc bạn mỗi ngày mới có niềm vui mới.