Gieo Gì Hôm Nay ?

 

Gieo Gì Hôm Nay ?

Xem slides xin click tại đây

 

Nếu bạn gieo thành thật bạn sẽ gặt lòng tin
Nếu bạn gieo lòng tốt bạn sẽ gặt thân thiện

Nếu bạn gieo khiêm tốn bạn sẽ gặt cao thượng
Nếu bạn gieo kiên nhẫn bạn sẽ gặt chiến thắng

Nếu bạn gieo cân nhắc bạn sẽ gặt hoà thuận
Nếu bạn gieo chăm chỉ bạn sẽ gặt thành công

Nếu bạn gieo tha thứ bạn sẽ gặt hoà giải
Nếu bạn gieo cởi mở bạn sẽ gặt thân mật
Nếu bạn gieo chịu đựng bạn sẽ gặt cộng tác
Nếu bạn gieo niềm tin bạn sẽ gặt phép màu

Nhưng

Nếu bạn gieo dối trá bạn sẽ gặt ngờ vực
Nếu bạn gieo ích kỹ bạn sẽ gặt cô đơn
Nếu bạn gieo kiêu hãnh bạn sẽ gặt huỷ diệt
Nếu bạn gieo đố kỵ bạn sẽ gặt phiền muộn
Nếu bạn gieo lười biếng bạn sẽ gặt mụ mẫm
Nếu bạn gieo cay đắng bạn sẽ gặt cô lập
Nếu bạn gieo tham lam bạn sẽ gặt tổn hại
Nếu bạn gieo tầm phào bạn sẽ gặt kẻ thù
Nếu bạn gieo lo lắng bạn sẽ gặt âu lo.

Vì vậy hãy cẩn thận :
những gì bạn gieo hôm nay,
sẽ quyết định những gì bạn gặt vào ngày mai.