Một phút suy tư : Chữ TÂM

 

Một phút suy tư : Chữ TÂM

Xem slides xin click tại đây

 

Tâm là một điểm tuy nhỏ nhưng quan trọng, nên người ta mới gọi là tâm điểm.

Tâm của con người càng quan trọng hơn vì nó nói lên nhân cách của một con người :

Tâm lệch lạc thì cuộc sống nghiêng ngã đảo điên.
Tâm gian dối thì cuộc sống bất an.
Tâm ghen ghét thì cuộc sống hận thù.
Tâm đố kỵ thì cuộc sống mất vui.
Tâm tham lam thì cuộc sống dối trá…

Cho nên, hãy đem tâm của mình đặt ngay trên ngực để yêu thương,
Đặt trên tay để giúp đỡ người khác.
Đặt trên mắt để nhìn thấy nổi khổ của tha nhân.
Đặt trên chân để mau mắn chạy đến với người cùng khổ.
Đặt trên miệng để nói lời an ủi với người bất hạnh.
Đặt trên tai để biết nghe lời góp ý của người khác.
Đặt trên vai để biết chịu trách nhiệm và chia sẻ trách nhiệm với anh em chị em.

Thân xác không tim là thân xác chết,

Con người vô tâm thì chỉ biết lo cho mình

cuộc sống của họ dễ chất chứa những hận thù

Và trở thành mối đe dọa cho nhiều người.