Hãy dành thời gian

 

Hãy dành thời gian

Xem slides xin click tại đây

Hãy dành thời gian để yêu
đó là bí quyết của tuổi xuân bất tận…

Hãy dành thời gian để vui cười
đó là tiếng nhạc của tâm hồn…

Hãy dành thời gian để khóc …
đó là dấu chỉ lòng bao la.

Hãy dành thời gian để lắng nghe
đó là sức mạnh của trí tuệ…

Hãy dành thời gian cho sách đèn
đó là nguồn gốc của hiểu biết…

Hãy dành thời gian để suy tư
đó là chìa khóa của thành công…

Hãy dành thời gian để vui chơi
đó là sự hồn nhiên của tuổi thơ…

Hãy dành thời gian để mộng mơ
đó là hạnh phúc thoảng qua đời..

Hãy dành thời gian để VUI SỐNG…
Vì thời gian qua RẤT MAU…
… và KHÔNG BAO GIỜ trở lại !