Nếu Không Có Tình Yêu…

Nếu Không Có Tình Yêu…

Xem slides xin click tại đây

Nếu không có Tình yêu…

Bổn phận khiến người ta
dễ nóng giận.

Trách nhiệm đẩy người ta
tới chỗ bất nhã.

Công bằng làm cho người ta
đâm ra tàn nhẫn.

Sự thật biến người ta
thành kẻ ưa soi mói.

Sự khôn ngoan dẫn dắt bạn
tới chỗ láu cá.

Sự đon đả biến con người thành kẻ giả dối.

Sự am hiểu đẩy bạn trở thành kẻ cố chấp.

Quyền lực khiến người ta trở thành kẻ áp bức.

Danh tiếng làm bạn trở thành kẻ kiêu ngạo.

Của cải làm con người ta trở nên tham lam.

Lòng tin biến bạn thành kẻ cuồng tín.

 

Nếu Không Có Tình Yêu…

Trên đời này bạn không là gì cả !!!