Lời ngợi ca ban chiều

Lời ngợi ca ban chiều

Xem slides xin click tại đây

 

Lạy Chúa, lúc này ngày sắp kết thúc,
con đến dâng lên Chúa lời ca ngợi của con.

Con ca ngợi Chúa,
con chúc tụng Chúa :

Về cuộc sống Chúa đã tặng ban cho con.
về sự hiện diện của Chúa suốt hôm nay,
về công việc mà con đã hoàn tất với Chúa.
về những người mà con đã gặp,
về những niềm vui mà con đã nếm cảm.

Lạy Chúa, giờ đây ngày sắp hết,
xin dâng lên Chúa giấc ngủ của con.

Con xin ký thác cho Chúa tất cả những người mà con yêu thương
và cầu nguyện cho tất cả những ai đang cần đến Chúa.

Xin ở lại với con.
Xin ban con một đêm an lành;
xin nâng tâm trí con lên với Chúa;
xin lấp đầy trái tim con bằng tình yêu

Để cho ngay trong giấc ngủ, con vẫn tiếp tục cầu nguyện.

Con xin cám ơn Chúa về ngày đang kết thúc đây.
và cám ơn Chúa về đêm đang đến này. AMEN !