Home / TRIẾT HỌC / TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG

TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG

NGUỒN GỐC VIỆT NAM của CÁC HỌC THUYẾT Á ĐÔNG – P.1

Cho tới hiện nay, mỗi khi nói tới các Học thuyết phương Đông, như Học thuyết về Âm Dương Tám Quẻ, về Đất Trời Năm Hành, về Đạo và Đức... mọi người đều lặp lại sách vở của Trung Hoa mà bình thản chấp nhận đó là của Trung Hoa, có nguồn gốc từ Trung Hoa.

Đọc thêm

Triết Học Trung Quốc Quan Tâm Những Vấn Đề Gì?

Triết học bao gồm sự suy tư liên quan đến ngôn ngữ và các ý tưởng. Các ý tưởng được diễn đạt qua các thuật ngữ trừu tượng, qua những hình ảnh hay những ẩn dụ căn bản, mà qua đó giúp chúng ta suy tư. Tương tự, triết học Trung Quốc là cách thức suy tư qua việc sử dụng ngôn ngữ cũng như những hình ảnh được phát triển qua văn hóa.

Đọc thêm

Chữ ”Nhân” của Khổng Tử trong Tác Phẩm Luận Ngữ

Để hiểu được quan niệm của Khổng Tử về chữ “Nhân”, có lẽ chúng ta cần xét đến cách những người trước thời Khổng Tử đã bàn luận thế nào về Nhân. Đồng thời chúng ta cũng cần tìm hiều một chút bối cảnh xã hội trong thời ông sinh sống. Từ đó, chúng ta sẽ có cái hiểu đúng hơn về quan niệm chữ “Nhân” của Khổng Tử.

Đọc thêm