Home / TRIẾT HỌC

TRIẾT HỌC

NGUỒN GỐC VIỆT NAM của CÁC HỌC THUYẾT Á ĐÔNG – P.1

Cho tới hiện nay, mỗi khi nói tới các Học thuyết phương Đông, như Học thuyết về Âm Dương Tám Quẻ, về Đất Trời Năm Hành, về Đạo và Đức... mọi người đều lặp lại sách vở của Trung Hoa mà bình thản chấp nhận đó là của Trung Hoa, có nguồn gốc từ Trung Hoa.

Đọc thêm

Sigmund Freud

 Sigmund Freud là con của một thương gia Do-thái, cuộc đời và hoạt động của ông phần lớn diễn ra tại Vienne. Ông được coi là người sáng lập khoa tâm lý học chiều sâu hiện đại (phân tâm học) và khoa điều trị tâm bệnh (Psychotherapie). Yếu tố quyết …

Đọc thêm

VỚI KHOA HỌC MỚI CẦN ÐỔI MỚI NHIỀU QUAN NIỆM TRIẾT-THẦN

Những phát minh ở thế kỷ XVI-XVII về thiên văn của Copernic, Kepler, Galilei, và ở thế kỷ XIX về sinh vật học của Lamarck, Darwin đã làm chao đảo niềm tin thiếu sáng suốt của bao kẻ và khởi đầu cho một cuộc ly thân kéo dài đáng buồn của Kytô-giáo với khoa học.

Đọc thêm