Home / mamco (page 2)

mamco

Hội Thao Mừng Bổn Mạng Trung Tâm Thần Học Sedes Sapientiae (05.12.2020)

Hội Thao Mừng Bổn Mạng Trung Tâm Thần Học Sedes Sapientiae (05.12.2020)

Để chào mừng Lễ Bổn mạng của Trung tâm Thần học Sedes Sapientiae – Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày 8 tháng 12, đồng thời thắt chặt mối dây liên kết giữa Trung tâm và sinh viên, cũng như tình huynh đệ giữa các anh chị em sinh viên với nhau, Trung tâm Thần học Sedes Sapientiae tổ chức Hội thao truyền thống vào ngày 05/12/2020 tại sân vận động H2, thuộc quận Tân Bình, Tp. HCM.

Đọc thêm

Dòng Kitô Vua: Thánh Lễ khai mạc năm Thánh mừng 150 năm thành lập

Lưu bản nháp tự động

"Hãy đến tung hô Chúa ..." Chính là niềm vui mà cả cộng đoàn cùng với ca đoàn hát tôn vinh Chúa là Đấng Cứu Thoát để đến trước Thiên Nhan Chúa dâng lời cảm tạ và tung hô Chúa vì 150 năm hồng ân mà Chúa đã tuôn đổ xuống Giáo Phận Vĩnh Long, xuống trên Dòng Kitô Vua.

Đọc thêm