Home / TRIẾT HỌC

TRIẾT HỌC

Sigmund Freud

 Sigmund Freud là con của một thương gia Do-thái, cuộc đời và hoạt động của ông phần lớn diễn ra tại Vienne. Ông được coi là người sáng lập khoa tâm lý học chiều sâu hiện đại (phân tâm học) và khoa điều trị tâm bệnh (Psychotherapie). Yếu tố quyết …

Đọc thêm

Đừng sợ !

Nếu “sợ hãi” là một thái độ tiêu cực của con người, thì “không sợ”, là đối cực của thái độ sợ hãi, là thái độ chối bỏ thằng thừng, dứt khoát không nhìn nhận đối tượng đe dọa mình.

Đọc thêm