Home / TRIẾT HỌC

TRIẾT HỌC

TRIẾT HỌC ARISTOTE

Aristotle, nhà khoa học và triết gia người Hy Lạp, là một trong hai người trí thức vĩ đại nhất của Hy Lạp cổ đại (Người còn lại là Plato).

Đọc thêm

Sigmund Freud

 Sigmund Freud là con của một thương gia Do-thái, cuộc đời và hoạt động của ông phần lớn diễn ra tại Vienne. Ông được coi là người sáng lập khoa tâm lý học chiều sâu hiện đại (phân tâm học) và khoa điều trị tâm bệnh (Psychotherapie). Yếu tố quyết …

Đọc thêm

Đừng sợ !

Nếu “sợ hãi” là một thái độ tiêu cực của con người, thì “không sợ”, là đối cực của thái độ sợ hãi, là thái độ chối bỏ thằng thừng, dứt khoát không nhìn nhận đối tượng đe dọa mình.

Đọc thêm

Thần Học và Khoa Học Xã Hội

Triết học thường được hiểu như là việc con người sử dụng lý trí để tiếp cận và nghiên cứu các thực tại khách quan. Theo nhãn quan Hy Lạp, hoạt động cao nhất của lý trí con người là chiêm ngưỡng Chân Lý, chiêm ngưỡng Cái Đẹp

Đọc thêm