Home / THÔNG TIN / GIÁO HỘI

GIÁO HỘI

Đức Thánh Cha chuẩn y các sắc lệnh tuyên phong Bậc Đáng Kính

Vị đầu tiên là Cha Varghese Payapilly, một linh mục triều người Ấn Độ, là đấng sáng lập dòng các Nữ tu của người cùng khổ. Ngài sinh ra trong một gia đình giàu có ở Konthuruthy vào ngày 8 tháng 8 năm 1876 và qua đời vì bệnh thương hàn ở Ernakulam vào ngày 5 tháng 10 năm 1929.  

Đọc thêm