Home / THÔNG TIN / GIÁO HỘI

GIÁO HỘI

Video: 800 năm Dòng Đa Minh

Lúc 4 giờ chiều thứ Bẩy 21 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại Đền thờ Thánh Gioan Laterano ở Roma nhân dịp bế mạc năm kỷ niệm 800 năm Đức Giáo Hoàng Onorio Đệ Tam phê chuẩn dòng Đa Minh.

Đọc thêm