Home / THẦN HỌC

THẦN HỌC

Chối Chúa

Từ nay, nếu có ai nói: “Phê-rô chối Chúa” thì họ phải chắn chắn rằng: họ đã yêu mến Chúa nhiều hơn Phê-rô đã yêu.

Đọc thêm

Con Đường Đức Ái Têrêsa Hài đồng Giêsu

Làm việc với tất cả vì tình yêu Giêsu: “Không nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào mà không làm một hy sinh nhỏ, ở đây bằng gương mặt tươi cười, ở kia bằng một lời khả ái, luôn luôn làm việc đúng đắn dù nhỏ bé nhất và làm vì tình yêu.”

Đọc thêm