Home / NGHE GIẢNG VÀ SUY NIỆM / NĂM C / GIẢNG LỄ 2013 / Video giảng lễ Đức Mẹ Fatima (10.2013)

Video giảng lễ Đức Mẹ Fatima (10.2013)

Video giảng lễ Đức Mẹ Fatima

12.10.2013

Tin Mừng Đức Giê su Ki tô theo thánh Luca (11, 27-28 )

Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm !” Nhưng Người đáp lại : “Đúng hơn phải nói rằng : Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.”