Home / GIẢNG LỄ 2017 / Video giảng lễ Chúa Nhật IV Thường Niên năm A (2017) – Mùng Hai Tết Đinh Dậu

Video giảng lễ Chúa Nhật IV Thường Niên năm A (2017) – Mùng Hai Tết Đinh Dậu

29.01.2017

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 15,1-6)

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

1 Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng : 2 “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa ?” 3 Người trả lời : “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa ? 4 Quả thế, Thiên Chúa dạy : Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. 5 Còn các ông, các ông lại bảo : ‘Ai nói với cha với mẹ rằng : những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, 6 thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa’. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa.”

 

 

190 Lê Văn Sỹ, P. 10, Q. Phú Nhuận