Home / THÔNG TIN / GIỚI THIỆU TÁC PHẨM / Truyền hình trực tuyến Lễ khai mạc năm thánh dòng Anh Em Giảng Thuyết

Truyền hình trực tuyến Lễ khai mạc năm thánh dòng Anh Em Giảng Thuyết

Truyền hình trực tuyến Lễ khai mạc năm thánh dòng Anh Em Giảng Thuyết – Được diễn ra vào lúc 8h00 thứ bảy ngày 07/11/2015 tại Nhà thờ Ba Chuông – Giáo phận Sài Gòn.