Home / THÔNG TIN / GIÁO HỘI / Trực tiếp Thánh lễ Truyền Dầu tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn 2018

Trực tiếp Thánh lễ Truyền Dầu tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn 2018

 

Thánh lễ truyền dầu được cử hành vào lúc 8h ngày 29.03.2018 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Video thánh lễ Truyền dầu 2017