Home / THÔNG TIN / Thời Khóa Biểu Học Kỳ II, Thời Gian Biểu, Phiếu Ghi Danh niên khóa 2021 -2022 (Cập nhật)

Thời Khóa Biểu Học Kỳ II, Thời Gian Biểu, Phiếu Ghi Danh niên khóa 2021 -2022 (Cập nhật)

I. THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II

1. KHỐI THẦN

PHIẾU GHI DANH KHỐI THẦN

Lưu ý:

Sinh viên tải Phiếu ghi danh và điền thông tin, sau đó gửi vào email: [email protected]

2. KHỐI TRIẾT

II. THỜI GIAN BIỂU 2021 -2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.