Home / THỜI KHÓA BIỂU / Thời Khóa Biểu Khối Thần, Triết, Thời Gian Biểu Niên Khóa 2022-2023 (Cập nhật ngày 24/12/2022)

Thời Khóa Biểu Khối Thần, Triết, Thời Gian Biểu Niên Khóa 2022-2023 (Cập nhật ngày 24/12/2022)

2022-2023

1.Thời Khóa Biểu Khối Thần, Học kỳ II

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI THẦN HỌC HK2

 

2. Phiếu Đăng Ký Môn Học Khối Thần Học Kỳ II (Dành cho Sinh viên học theo hình thức chọn môn)

PHIEU GHI DANH THAN HK2 2022-2023

 

Link Dowload: https://drive.google.com/file/d/1PW6huTLrcCjn7KxYg4v8r8U6yxo52QPg/view?usp=sharing

3. Thời Khóa Biểu Khối Triết, Học kỳ II

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRIẾT HỌC HK2

 

4. Thời Gian Biểu Năm Học 2022-2023

THỜI GIAN BIỂU 2022-2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.