Home / THÔNG TIN / Thời Khóa Biểu Khối Thần, Triết, Thời Gian Biểu Niên Khóa 2022-2023 (Cập nhật ngày 29/11/2022)

Thời Khóa Biểu Khối Thần, Triết, Thời Gian Biểu Niên Khóa 2022-2023 (Cập nhật ngày 29/11/2022)

2022-2023

1.Thời Khóa Biểu Khối Thần, Học kỳ II

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI THẦN HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 22-23 (New)

 

2. Phiếu Đăng Ký Môn Học Khối Thần Học Kỳ II (Dành cho Sinh viên học theo hình thức chọn môn)

PHIEU GHI DANH THAN HK2 2022-2023

 

Link Dowload: https://drive.google.com/file/d/1PW6huTLrcCjn7KxYg4v8r8U6yxo52QPg/view?usp=sharing

3. Thời Khóa Biểu Khối Triết, Học kỳ II

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRIẾT HỌC KỲ 2

 

4. Thời Gian Biểu Năm Học 2022-2023

THỜI GIAN BIỂU 2022-2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.