Home / LỊCH HỌC / THỜI KHÓA BIỂU VÀ PHIẾU GHI DANH HỌC KỲ I 2016 – 2017

THỜI KHÓA BIỂU VÀ PHIẾU GHI DANH HỌC KỲ I 2016 – 2017

Lưu ý: 

  • Ngày 18 tháng 08 năm 2016: Bắt đầu ghi danh tại Văn Phòng.
  • Ngày 05 tháng 09 năm 2016: Khai Giảng năm học.
  • Chương trình học của Khối Triết I có Thời khóa biểu riêng.

1. THỜI KHÓA BIỂU VÀ PHIẾU GHI DANH KHỐI THẦN VÀ TRIẾT II

2. THỜI KHÓA BIỂU VÀ PHIẾU GHI DANH KHỐI  TRIẾT  I