Home / NGHE GIẢNG VÀ SUY NIỆM / NĂM A / GIẢNG LỄ 2011 / Nghe giảng Thứ Tư Lễ Tro 2010, 2011, 2012

Nghe giảng Thứ Tư Lễ Tro 2010, 2011, 2012

 

Nghe giảng Thứ Tư Lễ Tro

2010, 2011, 2012

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 6,1-6.16-18)

 

“Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.

“Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

“Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả : chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em : chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

“Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả : chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo…

Ipad xin bấm trên danh tính

Năm 2012

Lễ 5 giờ: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/b_letro_hieu

Lễ 6 giờ: Lm Giuse Hoàng Huy Cường

/b_letro_cuong

Lễ 17g30 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/b_letro_bac

Năm 2011

Lễ 05 giờ : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

/a_letro_hoa

Lễ 06g15 : Lm Giuse Đỗ Trung Thành

/a_letro_thanh

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/a_letro_hieu

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Đinh Trọng Chính

/a_letro_chinhs

Năm 2010

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Nguyễn trọng Viễn

/tro2010_vien

Lễ 6 giờ: Lm Giuse Đỗ Trung Thành

/tro2010_thanh

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/tro2010_hieu

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

[mp3]http://mamco.ipage.com/z/audio/tro2010_van