Home / NGHE GIẢNG VÀ SUY NIỆM / NĂM B / GIẢNG LỄ 2015 / Nghe giảng Lễ Thánh Đa Minh (2011 – 2019)

Nghe giảng Lễ Thánh Đa Minh (2011 – 2019)

– Nghe giảng Lễ Thánh Đa Minh năm 2010

– Nghe giảng Lễ Thánh Đa Minh năm 2011

– Nghe giảng Lễ Thánh Đa Minh năm 2012

– Nghe giảng Lễ Thánh Đa Minh năm 2013

– Nghe giảng Lễ Thánh Đa Minh năm 2014

– Nghe giảng Lễ Thánh Đa Minh năm 2015

– Nghe giảng Lễ Thánh Đa Minh năm 2016

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 5,13-19)

“Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.

Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

Năm 2019

Lm Phêrô Lâm Phước Hùng

Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Tĩnh tâm năm 2018

Giảng thuyết: Lm Vinh sơn Phạm Xuân Hưng

Ngày thứ nhất

Ngày thứ hai

Năm 2018

Lễ 5g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 6g00: Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 17g30: Lm Vinhsơn Nguyễn Thàn Tín

Năm 2017:

Lễ Huynh đoàn 05.8: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 08.8: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Chúa nhật 07.8.2016

+ Lễ 5g00: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

+ Lễ 6g15: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

+ Lễ 7g30: Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong

+ Lễ 16g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

+ Lễ 19g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Ngày 08.08

+ Lễ 5g00: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

+ Lễ 17g30: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Ngày 08.08.2015

Lễ 5g00: Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 6g15: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 9g00: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu (Huynh đoàn)

Lễ 17g30: Lm Biển Đức Vương Thuật

Ngày 09.08.2015

Lễ 5g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 6g15: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 7g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 17g30: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn 

Năm 2014:

 Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

 Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

 Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

 Pt Giuse Nguyễn Văn Dũng

 Lm Giuse Trần Văn Việt

 Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

Lm Phanxi cô Đào Trung Hiệu

 Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2013:

Lm Gioan B. Trần Anh Long

 Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

 Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

 Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

 Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

 Giuse Đinh Trọng Chính

Lm Vinhsơn Phạm Đình Chiến

 Lm Micae Nguyễn Văn Bắc 

Năm 2012:

 Lm Inhaxiô Nguyễn Ngọc Rao

 Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

 Lm Px. Đào Trung Hiệu

 Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

 Gm Phêrô Nguyễn Văn Khảm

 Vinh sơn Phạm Xuân Hưng 

Năm 2011:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Cha GT Giuse Ngô Sĩ Đình