Home / NGHE GIẢNG VÀ SUY NIỆM / NĂM A / GIẢNG LỄ 2014 / Nghe giảng Lễ Giáng Sinh năm 2014

Nghe giảng Lễ Giáng Sinh năm 2014

 

Nghe giảng Lễ Giáng Sinh năm 2014

Tin mừng theo thánh Luca (Lc 2, 12-14)

 

Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân : Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người : anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.” Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng : “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.”

Lc 2, 18-20 : Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.

Ga 1, 9-12 : Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.

Ipad bấm trên danh tính

Lễ 18g00 (24-12) : Pt. Phaolo Nguyễn Hải Đăng

 /giangsinh14_dang

Lễ 21g00 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

 /giangsinh14_hieu

Lễ 5 giờ (25-12) : Lm Biển Đức Vương Thuật

/giangsinh14_thuat

Lễ 6g15: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

 /giangsinh14_cuong

Lễ 17g30 : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

 /giangsinh14_hoa

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

 /giangsinh14_van