Home / Chưa được phân loại / Nghe giảng Lễ Giáng Sinh năm 2012

Nghe giảng Lễ Giáng Sinh năm 2012

 

Nghe giảng Lễ Giáng Sinh

Năm 2012

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 2,1-14)

Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi.

Bởi thế, ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê lên thành vua Đa-vít tức là Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đa-vít. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Ma-ri-a, lúc ấy đang có thai.

Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.

Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ : “Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân : Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người : anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.”

Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng : “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.”

Ipad xin bấm trên danh tính

Lễ 19 giờ: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc (Lễ Thiếu nhi)

/noel2012_bac

Lễ 21 giờ : Giuse Nguyễn Đức Hòa

/noel2012_hoa

Lễ Ban Ngày : Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 1, 1-18)
Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta.

Lễ 5 giờ: Lm Giuse Trần Văn Việt

/noel2012_viet

Lễ 17 g 30 : Micae Nguyễn Văn Bắc (Bổn mạng ca đoàn Hài Đồng)

/noel2012_bac2

Lễ 19 giờ: Fx. Đào Trung Hiệu

/noel2012_hieu