Home / Chưa được phân loại / Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Lên Trời (2009 đến 2014)

Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Lên Trời (2009 đến 2014)

Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Lên Trời

2009 đến 2014

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 1,39-56)

 

Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.

Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng : “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

Bấy giờ bà Maria nói :
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi   biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn ! (….)

Lễ Đức Mẹ Lên Trời năm 2014

Lễ 5g00: Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

Lễ 17g30: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc (tạ ơn 2 Tân vĩnh khấn)

 Lễ Đức Mẹ Lên Trời năm 2013

Lễ 17g30 ngày 15.8 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn (lễ Tạ ơn Tân linh mục)

Lễ 5g45 ngày 15.8 : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 17g30 ngày 14.8 : Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 19g30 ngày 13.08 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ Đức Mẹ Lên Trời năm 2012

Lễ 17g30 ngày 15.8 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu (lễ Tạ ơn Tân linh mục)

Lễ 17g30 ngày 14.8 : Lm Gioan B. Trần Anh Long

Lễ 19g30 ngày 13.08 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ Đức Mẹ Lên Trời năm 2011

Lễ 19 giờ 14.08 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17g30 (15.08) : Lm Giuse Hoàng Huy Cường

Lễ Đức Mẹ Lên Trời năm 2010

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

 

Lễ 19giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

 

Lễ 19 giờ ngày 13.08 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ Đức Mẹ Lên Trời năm 2009

 Lm Anphong Vũ Đức Trung

 

Lm Giuse Đinh Khắc Vịnh

 

 Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu