Home / NGHE GIẢNG VÀ SUY NIỆM / NĂM B / GIẢNG LỄ 2012 / Nghe giảng Lễ Chúa Phục Sinh B (2009 – 2015)

Nghe giảng Lễ Chúa Phục Sinh B (2009 – 2015)

 

Nghe giảng Lễ Chúa Phục Sinh B

 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan ( Ga 20,1-9)

 

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”

Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng : theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.

 05.04.2015

 Lễ vọng PS (07.04) Tin Mừng Mc 16, 1-8

 Lễ 18g30 : Pt Phaolo Nguyễn Hải Đăng (lễ Thiếu nhi)

 /b_ps01_dang

 Lễ 21g00: Lm. Giuse Phạm Quốc Văn

 /b_ps01_van

 Lễ chính ngày (08.04) Tin Mừng Ga 20,1-9

 Lễ 5g00: Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

 /b_ps01_rao

 Lễ 6g15: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

/b_ps01_chinh

Lễ 17g30: Pt Giuse Nguyễn Văn Dũng

 /b_ps01_dung

 Lễ 19g00: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

 /b_ps01_hoa

08.04.2012

Lễ vọng PS (07.04) Tin Mừng Mc 16, 1-8

Lễ 18g30 : Lm. Micae Nguyễn Văn Bắc (lễ Thiếu nhi)

/b_ps01_bac1

Lễ 21g00: Lm. Giuse Nguyễn Đức Hòa

/b_ps01_hoa

Lễ chính ngày (08.04) Tin Mừng Ga 20,1-9

Lễ 5g00: Lm. Biển Đức Vương Thuật

/b_ps01_thuat

Lễ 17g30: Lm. Gioan B. Trần Anh Long

/b_ps01_long

Lễ 19g00: Lm. Giuse Phạm Quốc Văn

/b_ps01_van

 

Chúa nhật Năm B 2009

Lễ thiếu nhi 18g30 : Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

/chathinh_demPS2009

Lễ đêm 21g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/hieu_demps09

Lễ 17g30 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/chavan_ps2009

Lễ 19g : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

/Ps1a_huwng