Home / NGHE GIẢNG VÀ SUY NIỆM / NĂM C / GIẢNG LỄ 2013 / Nghe giảng Chúa nhật IV Phục Sinh (2013)

Nghe giảng Chúa nhật IV Phục Sinh (2013)

 

Chúa nhật Chúa Chiên Lành

Nghe giảng Chúa nhật IV Phục Sinh
21.04.2013

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 10,27-30)

Khi ấy Đức Giêsu nói với dân Do Thái :

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.

Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một.”

 

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Phanxi cô Nguyễn Văn Nhứt

/c_ps04_nhut

Lễ 5giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

/c_ps04_rao

Lễ 6g15 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/c_ps04_van

Lễ 17g30 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/c_ps04_bac

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/c_ps04_hieu2
 
 
 
 
 
.
.
.
.