Home / NGHE GIẢNG VÀ SUY NIỆM / NĂM B / GIẢNG LỄ 2012 / Nghe giảng Chúa nhật II Vọng C (2012)

Nghe giảng Chúa nhật II Vọng C (2012)

 

Nghe giảng Chúa nhật II Vọng
Năm C (2012)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc Lc 3,1-6)

 

Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên, Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gio-an trong hoang địa.

Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng : Có tiếng người hô trong hoang địa : hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Ipad xin bấm trên danh tính

 

Lễ 5 giờ : Lm Mice Nguyễn Văn Bắc

/c_vong02_bac

Lễ 6g15 : Lm Gioan B. Trần Anh Long

/c_vong02_long

Lễ 17g30 : Lm Giuse Trần Văn Việt

/c_vong02_viet

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/c_vong02_van