Home / NGHE GIẢNG VÀ SUY NIỆM / NĂM C / GIẢNG LỄ 2010 / Nghe giảng Chúa nhật 31 năm C (2010)

Nghe giảng Chúa nhật 31 năm C (2010)

 

 

Nghe giảng Chúa nhật 31 năm C

(31.10.2010)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 19,1-10)

 

Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Da-kêu ; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì Người sắp đi qua đó.

Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông : “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông !” Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau : “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ !” Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng : “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo ; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.”

Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng : “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”

 

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/c_tn31_hieu

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Đinh Trọng Chính

/c_tn31_chinhs

Lễ 6g15 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/c_tn31_van

Lễ 17g30 : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

/c_tn31_vien

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Hoàng Huy Cường

/c_tn31_cuong