Home / NGHE GIẢNG VÀ SUY NIỆM / NĂM A / GIẢNG LỄ 2011 / Nghe giảng Chúa nhật 31 A (2011)

Nghe giảng Chúa nhật 31 A (2011)

 

Nghe giảng Chúa nhật 31 năm A
Ngày 30.10.2011

Tin mừng theo thánh Mathêu (Mt 23,1-12)


Bấy giờ, Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng : “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “ráp-bi”.

“Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là “ráp-bi”, vì anh em chỉ có một Thầy ; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.


Lễ 17g30 (thứ 7) Lm Biển Đức Vương Thuật

/a_tn31_thuat1

Lễ 05 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/a_tn31_van

Lễ 6g15 : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

/a_tn31_quang

Lễ 17g30 : Lm Giuse Hoàng Huy Cường

/a_tn31_cuong

Lễ 19 giờ : Lm Biển Đức Vương Thuật

/a_tn31_thuat2