Home / NGHE GIẢNG VÀ SUY NIỆM / NĂM B / GIẢNG LỄ 2012 / Nghe giảng Chúa nhật 30B (2012)

Nghe giảng Chúa nhật 30B (2012)


Nghe giảng Chúa nhật 30 B (năm 2012)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Maccô
(Mc 10,46-52)

Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng : “Lạy ông Giêsu, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng : “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !”

Đức Giêsu đứng lại và nói : “Gọi anh ta lại đây !” Người ta gọi anh mù và bảo : “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy !” Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi : “Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” Anh mù đáp : “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” Người nói : “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh !” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

NB: Ipad xin bấm trên danh tính

Lễ 17g30 thứ bảy : Ngày hội sinh viên Sikhem III
              Cha giám tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình

/b_tn30_dinh

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

/b_tn30_linh

Lễ 6g15 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/b_tn30_bac

Lễ 17g30 : Lm Vinhsơn Phạm Đình Chiến

/b_tn30_chien

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

/b_tn30_hwng