Home / Chưa được phân loại / Nghe giảng Chúa nhật 28 B (2012 và 2015)

Nghe giảng Chúa nhật 28 B (2012 và 2015)

 

 

Nghe giảng Chúa nhật 28 B

(14.10.2012 và 11.10.2015)

Tin Mừng Đức Giê su theo thánh Mac cô (10, 17-30)

Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”

Đức Giê-su đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ.” Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.”

Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: “Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: “Thế thì ai có thể được cứu?” Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.” Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.

 Năm 2015

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 5g00: Lm Phaolo Nguyễn Hải Đăng

Lễ 6g15: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 7g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 16g00: Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

Lễ 17g30 (Thánh lễ cầu nguyện năm học mới): Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2012

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 6g15 : Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 17g30 : Lm Gioan B. Trần Anh Long

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn