Home / NGHE GIẢNG VÀ SUY NIỆM / NĂM B / GIẢNG LỄ 2012 / Nghe giảng Chúa nhật 24 B (2012)

Nghe giảng Chúa nhật 24 B (2012)


Nghe giảng Chúa nhật 24 B (2012)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (8,27-35)

 

Một hôm, Đức Giê-su và các môn đệ rời Bết-xai-da để đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ : “Người ta nói Thầy là ai ?” Các ông đáp : “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó.” Người lại hỏi các ông : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Phê-rô trả lời : “Thầy là Đấng Ki-tô.” Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người.

Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại. Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phê-rô : “Xa-tan ! lui lại đàng sau Thầy ! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.”

 

(Ipad xin nhấn trên danh tính vị giảng thuyết)

Lễ 19g30 thứ Bảy : Lm Giuse Phạm Quốc Văn (Tiếng Anh)

/b_tn24_van_e

Lễ 5 giờ: Lm Inhaxio Nguyễn Ngọc Rao

/b_tn24_rao1

Lễ 6g15 giờ:  Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/b_tn24_van

 Lễ 17g30 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/b_tn24_bac

Lễ 19g00 : Lm Gioan B. Trần Anh Long

/b_tn24_long

 

190 Lê Văn Sỹ, P. 10, Q. Phú Nhuận