Home / NGHE GIẢNG VÀ SUY NIỆM / NĂM B / GIẢNG LỄ 2012 / Nghe giảng Chúa nhật 23 B (2012)

Nghe giảng Chúa nhật 23 B (2012)


Nghe giảng Chúa nhật 23 B (2012)

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 7, 31-37)

Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng Người và xin Người đặt tay trên kẻ ấy.

Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Đoạn ngước mặt lên trời, Người thở dài và bảo: “Effetha!” (nghĩa là “Hãy mở ra!”), tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn.

Họ đầy lòng thán phục mà rằng: “Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được!”

 

(Ipad xin nhấn trên danh tính vị giảng thuyết)

Lễ 19g30 thứ Bảy : Lm Felic Phúc (Tiếng Anh)

/b_tn23_felix_e

Lễ 5 giờ: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

/b_tn23_chinh

Lễ 6g15 giờ:  Lm Vinhsơn Martin Phạm Đình Chiến

/b_tn23_chien

 Lễ 17g30 : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

/b_tn23_quang

Lễ 19g00 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/b_tn23_van