Home / Chưa được phân loại / Nghe giảng Chúa nhật 12 năm C (2010 – 2016)

Nghe giảng Chúa nhật 12 năm C (2010 – 2016)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 9,18-24)

Hôm ấy, Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng : “Dân chúng nói Thầy là ai ?” Các ông thưa : “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại.”

Người lại hỏi : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Phêrô thưa : “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.” Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.

Người còn nói : “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ chỗi dậy.”

Rồi Đức Giêsu nói với mọi người : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

 Năm 2016

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 5g00: Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 6g15: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 7g30: Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lễ 16g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh (ngày của cha)

Lễ 19g00: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2013

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Biển Đức Vương Thuật (Bế giảng lớp giáo lý Hôn nhân)

Lễ 5giờ : Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 6g15 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2010

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lễ 5giờ : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lễ 6g15 : Lm Giuse Đinh Trọng Chính

Lễ 17g30 : Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu