Home / NGHE GIẢNG VÀ SUY NIỆM / NĂM B / GIẢNG LỄ 2012 / Nghe giảng Chúa nhật 05 Chay B (2012 – 2015)

Nghe giảng Chúa nhật 05 Chay B (2012 – 2015)

 

Nghe giảng Chúa nhật 05 mùa Chay B

 

“Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 12, 20-33)

Khi ấy, trong số những người lên dự lễ, có mấy người Hy-lạp. Họ đến gặp Philipphê quê ở Bêtania, xứ Galilêa, và nói với ông rằng: “Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu”. Philip-phê đi nói với Anrê, rồi Anrê và Philipphê đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh.

Quả thật, quả thật, Ta nói với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn Ta xao xuyến, và biết nói gì? Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế mà Con đã đến trong giờ này. Lạy Cha, xin hãy làm vinh danh Cha”.

Lúc đó có tiếng từ trời phán: “Ta đã làm vinh danh Ta và Ta còn làm vinh danh Ta nữa”. Đám đông đứng đó nghe thấy và nói đó là tiếng sấm. Kẻ khác lại rằng: “Một thiên thần nói với Ngài”.

Chúa Giêsu đáp: “Tiếng đó phán ra không phải vì Ta, nhưng vì các ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử, bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ và khi nào Ta chịu đưa lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta”. Người nói thế để chỉ Người phải chết cách nào.

22.03.2015

 Lễ 16g00 thứ Bảy: Bổn Mạng GĐTT: Gm Phaolo Nguyễn Thái Hợp

/truyentin15_gmhop

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Phạm Quốc Văn (tĩnh tâm mùa chay)

/ttchay15_van2

Lễ 05g00: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/b_chay05_hieu

Lễ 16g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

/b_chay05_cuong

Lễ 17g30: Lm Giuse Trần Văn Việt

/b_chay05_viet

Lễ 19 g 00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

/b_chay05_hwng

25.03.2012

 Lễ 17g30 thứ Bảy: Bổn Mạng GĐTT: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/b_chay5_bac1

Lễ 17g30: Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

/b_chay5_hieu

Lễ 19 g 00: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/b_chay5_bac2