Home / NGHE GIẢNG VÀ SUY NIỆM / NĂM B / GIẢNG LỄ 2012 / Nghe giảng Chúa nhật 03 Phục sinh B (2009 – 2015)

Nghe giảng Chúa nhật 03 Phục sinh B (2009 – 2015)

 

Nghe giảng Chúa nhật 03 Phục sinh B

 

Tin mừng Đức Giê su Ki tô theo thánh Luca (24,35-48)

Bấy giờ, hai môn đệ từ Em-mau trở về thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em! “Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng Người nói: “Sao lại hoảng hốt ? Sao lòng anh em còn ngờ vực ? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây ? “Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: “Ở đây anh em có gì ăn không? ” Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi Người bảo: “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm.”

Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và Người nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này.”

Năm 2015

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

/b_ps03_chinh

Lễ 05 giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

/b_ps03_rao

Lễ 06g15 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/b_ps03_van

Lễ 17g30 : Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

/b_ps03_linh

Năm 2012

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

/b_ps03_chinh

Lễ 05 giờ : Lm Biển Đức Vương Thuật

/b_ps03_thuat

Lễ 06g15 : Lm Giuse Đinh Trọng Chính

/b_ps03_chinhs

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/b_ps03_hieu

Lễ 19 giờ : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/b_ps03_bac

Phục Sinh III năm B, 2009

Lễ 17g30 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/Ps3b_vanb

Lễ 19g : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

/Ps3b_huwngb