Home / NGHE GIẢNG VÀ SUY NIỆM / NĂM B / GIẢNG LỄ 2012 / Nghe giảng Chúa nhật 03 mùa chay B (2012 – 2015)

Nghe giảng Chúa nhật 03 mùa chay B (2012 – 2015)

 
 

Nghe giảng Chúa nhật 03 Chay B
Tin mừng theo thánh Gioan (Ga 2,13-25)

 

Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giêsu lên thành Giê-ru-sa-lem. Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu : “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh : Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.

Người Do-thái hỏi Đức Giêsu : “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế ?” Đức Giêsu đáp : “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi ; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.” Người Do-thái nói : “Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao ?” Nhưng Đền Thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người. Vậy, khi Người từ cõi chết chỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói.

Trong lúc Đức Giêsu ở Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ Vượt Qua, có nhiều kẻ tin vào danh Người bởi đã chứng kiến các dấu lạ Người làm. Nhưng chính Đức Giêsu không tin họ, vì Người biết họ hết thảy, và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính Người biết có gì trong lòng con người.

 

Ngày 07.03.2015

 

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu (Nhân dịp 08.3)

 

/b_chay03_hieu1.mp3[/mp3]

 

Lễ 5 giờ: Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao    

 

/b_chay03_rao.mp3[/mp3]

 

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

 

0/b_chay03_hieu2.mp3[/mp3]

 

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

 

/b_chay03_van.mp3[/mp3]

Ngày 11.03.2012

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

/b_chay3_hwng.mp3[/mp3]

Lễ 5 giờ: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc                         

/b_chay3_bac.mp3[/mp3]

Lễ 17g30 : Lm Phanxiôc Đào Trung Hiệu

/b_chay3_hieu.mp3[/mp3]

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/b_chay3_van.mp3[/mp3]