Home / Chưa được phân loại / Nghe giảng Chúa nhật 02 C (2013)

Nghe giảng Chúa nhật 02 C (2013)

 

Nghe giảng Chúa nhật 02 C

Năm 2013

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 2,1-11)

 

Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người : “Họ hết rượu rồi.” Đức Giêsu đáp : “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi ? Giờ của tôi chưa đến.” Thân mẫu Người nói với gia nhân : “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.”

Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. Đức Giêsu bảo họ : “Các anh đổ đầy nước vào chum đi !” Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ : “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc.” Họ liền đem cho ông.

Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại và nói : “Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ.”

Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.

 

Ipad xin bấm trên danh tính

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc (Sinh nhật Sinh viên nhịp bước)

/c_tn02_bac1

Lễ 5 giờ : Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

/c_tn02_rao

Lễ 6g15 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

/c_tn02_van

Lễ 17g30 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/c_tn02_bac2

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm Đình Chiến

/c_tn02_chien