Home / MÙA PHỤC SINH / Ngày 14.05.2015: Thứ Năm sau Chúa Nhật VI Phục Sinh

Ngày 14.05.2015: Thứ Năm sau Chúa Nhật VI Phục Sinh

THỨ NĂM: 14.05.2015

THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ

Ga 15, 9 – 17

1. Ghi nhớ: “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,10)

2. Suy niệm: Chúng ta không biết Thiên Chúa yêu thương chúng ta thế nào, nhưng chúng ta có thể biết Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, nhờ đời sống của Chúa ở trần gian. Qua tình yêu thương của Chúa Giêsu, chúng ta có thể biết Thiên Chúa yêu thương chúng ta, vì Chúa Giêsu là biểu hiện tình yêu của Chúa Cha. Chúa Giêsu nói: “Chúa Cha yêu mến Thầy thế nào, thì Thầy cũng yêu mến các con như vậy”. Vì thế, nếu như chúng ta trở nên đồng hình dạng với Chúa Giêsu, chúng ta cũng yêu mến tha nhân như Chúa yêu mến, và cũng được Chúa Cha yêu mến, như Chúa Giêsu được Chúa Cha yêu mến. Để được nên một với Chúa Giêsu, chắc chắn chúng ta phải tuân giữ các điều răn của Chúa, và phải năng kết hợp với Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Các con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy.

4. Cầu nguyện:  Lạy Chúa, xin cho con biết bày tỏ lòng kính mến Chúa, biết tuân giữ các điều răn Chúa dạy, và luôn sống trong tình yêu của Chúa. Amen.